Wetgevende regulering

Raamverordening (EG) 1935/2004

Verordening over materialen en stoffen die bestemd zijn om met het levensmiddel in contact te komen. Materialen en artikelen dienen volgens GMP geproduceerd te worden, en eist, dat materialen en artikelen haar composities niet overdragen aan het voedsel in een zodanige hoeveelheid welke:

+ de gezondheid in gevaar kan brengen
+ of een zodanige mutatie in de samenstelling van het voedsel kan veroorzaken
+ of resulteert in degeneratie van de organoleptische eigenschappen.
 
 

Verordening (EU) 10/2011 (PIM-Verordening)

Verordening (Plastic Implementation Measures) voor kunststof materialen en voorwerpen, die bestemd zijn, om met het levensmiddel in aanraking te komen (vervangt de kunststofrichtlijn 2002/72/EU). De volgende migratiewaardes moeten in acht worden genomen:

+ Globale migratiewaarde: 60 ppm (mg/kg levensmiddel) = een OML van 10 mg/dm2
+ Niet beoordeelde stoffen: 10 ppb (µg/kg levensmiddel)
+ Beoordeelde stoffen: specifieke migratielimiet (SMLs)
 
 

Zwitserse verordening voor levensmiddelen 817.023.21

In de Zwitserse levensmiddelenverordening zijn o.a. reguleringen over materialen en voorwerpen voor aanraking met levensmiddelen vastgelegd. Bij de wijziging van de verordening van 01.04.2008 zijn reguleringen met betrekking tot drukinkten vastgelegd. Sinds 01.04.2010 mogen enkel nog verpakkingen aan de verbruiker worden afgegeven, welke met drukinkten bedrukt zijn, die aan de reguleringen in deze verordening tegemoet komen.

 

Verordening (EG) 2023/2006 ("GMP-verordening")

De zogenaamde GMP-verordening (Good Manufacturing Practice) is een overkoepelende regulering, die gedefinierde voorwaarden stelt aan producenten van levensmiddelen tijdens de productie- en bedrijfsprocessen en daarbij een kwaliteitszekerheids-, controle- en documentatiesysteem voorschrijft (§5-7). De voorwaarden voor de drukinktproducent zijn door EuPIA in de EuPIA GMP gedefinieerd.

 

De EuPIA Guideline voor drukinkten

Zelf-regulering van de drukinktindustrie op basis van tekortkomingen in officiële reguleringen van drukinkten voor levensmiddelen verpakkingen.

 
Voorwaarden uit de EuPIA guideline voor drukinkten:
 
+ Uitsluitinglijst van grondstoffen: CMR-stoffen niet toegestaan
+ Gedefinieerd keuzeschema grondstoffen
+ Niet beoordeelde stoffen: < 10 ppb (specifieke migratie)
+ Stoffen met 3 negatieve mutageentesten: < 50 ppb (specifieke migratie)