Migratie

Migratie betekent "het wandelen" of "de overgang" van stoffen van of uit de verpakking naar het levensmiddel.
 
Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen 4 verschillende soorten van migratie:
 
+ Migratie door penetratie
+ Migratie door contact (set off)
+ Migratie door verdamping
+ Migratie door destillatie
 

Soorten van migratie

Eigenschappen migrerende stoffen:
 
 
+ Grondstof heeft een lage viscositeit
+ Grondstof is opgebouwd uit kleinere moleculen
+ Grondstof kent een "eenvoudige" molecule structuur
 
Typische stoffen met migratiepotentieel zijn:
 
+ Oplosmiddelen en wasmiddelen, reinigingschemicaliën, oliën en vetten
+ Weekmakers uit kunststoffen of drukinkten
+ Foto-initiatoren en monomeren uit kunststoffen, UV-drukinkten en UV-lakken
+ Nevenproducten (spit-products) uit UV/EB curing
+ Nevenproducten uit oxidatieve droging van conventionele drukinkten
+ Laagmoleculaire gewichtsstoffen uit de drukmaterialen of belijming
+ Vetzuur-esters of mineraal-oliën uit conventionele drukinkten